Nhân viên kinh doanh Miss.Linh 098.841.61.63

ĐỊA CHỈ VÀNG CHO MỌI CẶP ĐÔI
HOTLINE : 0986.131.037

Cơ sở 1

234 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Hotline: 0986.131.037

Cơ sở 2

66 ngõ 161 Hoa Lâm - Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Hotline: 0988.41.61.63

Cơ sở 3

Tổ 16 ngõ 268/58/24 Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội
Hotline: 094.255.1369

Khuyến mại đặc biệt cho tất cả các gói lễ ăn hỏi là

Phong bao lại duyên+phong bao lễ đen loại đẹp+4 quả pháo+giao hàng tận lơi trong bán kính 10km

Bộ lễ ăn hỏi 9 tráp 150 xuât siêu sang=19.083.000vnd

1:Cau đông hải phòng 175 quả loại đẹp+trầu vỏ trang trí hoa tươi (bao gồm quả cau lại buồng lá trầu 2 ngọn)

2:Bánh cốm nguyên ninh 11 hàng than

3:Sen bắc ninh hương 22 hàng diếu(17 hạt)

4:Chè tân cương thái nguyên loại đặc biệt

5:Lẵng rượu chivas 18+thuốc lá 555 ngoại trang trí hoatươi

6:Xôi ngũ phúc 15kg trang trí hoa tươi 

7:Lơn sữa quay loại đặc biệt 7kg

8:Hoa quả kết rồng

9:Hoa quả kết phượng

 

 

Bộ lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng 100 xuất

tổng=8.650.000vnđ

1 - Cau Đông Hải Phòng loại đẹp + Trầu vỏ

2 - Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than (hoặc bảo minh)

3 - Sen Bắc Ninh Hương 22 Hàng Điếu ( 9 hạt ) 

4 - Chè Tân Cương Thái Nguyên (Mẫu vỏ hộp loại đẹp ) 

5 - Lãng rượu vodka + Thuốc vinataba trang trí hoa tươi 

6 - Xôi Ngũ Phúc ( 8 kg ) 

7 - Lợn sữa quay loại đặc biệt (6kg) 

8 - Hoa quả kết Rồng 

9 - Hoa quả kết Phượng 

Mâm, khăn nhung mẫu rồng phượng

Bộ lễ ăn hỏi 9 tráp 100 suất 

tông=7.200.000vnd

1 - Cau Đông Hải Phòng loại đẹp + Trầu vỏ

2 - Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than (hoặc bảo minh)

3 - Sen Bắc Ninh Hương 22 Hàng Điếu ( 9 hạt ) 

4 - Chè Tân Cương Thái Nguyên (Mẫu vỏ hộp loại đẹp )

5 - Lãng rượu Vodka + Thuốc vinataba trang trí hoa tươi

6 - Xôi gấc trang trí hoa đỗ xanh (8kg) 

7 - Lợn sữa quay loại đặc biệt (6kg)

8 - Bánh đạu xanh Rồng Vàng Bảo Hiên

9 - Lãng hoa quả trang trí hoa tươi 

Mâm, khăn nhung mẫu rồng phượng

Bộ lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng 100 xuất

tổng =6.900.000vnđ

1 - Cau Đông Hải Phòng loại đẹp + Trầu vỏ 

2 - Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than (hoặc bảo minh)

3 - Sen Bắc Ninh Hương 22 Hàng Điếu ( 9 hạt ) 

4 - Chè Tân Cương Thái Nguyên (Mẫu vỏ hộp loại đẹp ) 

5 - Lãng rượu vodka hà nội + Thuốc vinataba trang trí hoa tươi

6 - Hoa quả kết Rồng 

7 - Hoa quả kết Phượng 

Mâm, khăn nhung mẫu rồng phượng

Bộ lễ ăn hỏi 7 tráp 100 suất chia

tổng =5.750.000vnđ

1 - Cau Đông Hải Phòng loại đẹp + Trầu vỏ

2 - Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than (hoăc bảo minh)

3 - Sen Bắc Ninh Hương 22 Hàng Điếu ( 9 hạt )

4 - Chè Tân Cương Thái Nguyên (Mẫu vỏ hộp loại đẹp ) 

5 - Lãng rượu vodka + Thuốc lá vinataba trang trí hoa tươi 

6 - Bánh đậu xanh Rồng Vàng Bảo Hiên 

7 - Lãng hoa quả trang trí hoa tươi

Mâm, khăn nhung mẫu rồng phượng

Bộ lễ ăn hỏi 5 tráp 100 xuất rồng phượng

Tổng=5.250.000vnd

1:Cau đông hải phòng loại đẹp+trầu vỏ

2:Bánh cốm nguyên ninh 11 hàng than (hoặc bảo minh)

3:Sen bắc ninh hương 22 hàng điếu

4:Lăng rượu vodka+thuốc lá vinataba trang trí hoa tươi

5:Hoa quả rồng phượng chung mâm

 

Bộ lễ ăn hỏi 5 tráp 100 xuất

Tổng=3.700.000vnd

1:Cau đông hải phòng loại đẹp+trầu vỏ

2:bánh cốm nguyên ninh 11 hàng than (hoặc bảo minh)

3:Sen bắc ninh hương  22 hàng điếu

4:Chè tân cương thái nguyên 

5:lẵng rượu vodka+thuốc lá vinataba trang trí hoa tươi